top of page

Stötvågsbehandling

SHOCKWAVETERAPI/ STÖTVÅGSBEHANDLING/ 

TRYCKVÅGSBEHANDLING 

 

Vad är stötvågsbehandling? Stötvågsbehandling,

eller shockwave therapy som det också kallas, är en snabb och effektiv behandling av muskler och senor.

Utan operation, kortison eller mediciner.

Och helt utan biverkningar.

 

Vad kan man behandla? 

 

Stötvågsbehandling är en väl berövad och vetenskapligt bevisad behandlingsmetod

som ger god effekt på en mängd skador och besvär i kroppen.

Forskning som gjorts visar på att behandlingen ofta ger mycket goda resultat.T.ex kan man behandla: - hälsporre- hälsenebesvär - hopparknä - löparknä- axelbesvär- golf- eller tennisarmbåge- muskelbesvär. 

 

Vad är fördelarna med stötvåg? 

 

Stötvåg erbjuder en kortare, effektivare behandling som ger snabba resultat även

på flera svårbehandlade besvär.

Behandlingen är helt utan biverkningar och ersätts av de flesta försäkringsbolag.

Tack vare att den höga effektiviteten rekommenderas stötvågsbehandling

ofta före kortisonbehandlingar och kirurgi.

 

Hur går behandlingen till? 

 

Beroende på dina besvär justerar man bland annat kraften i slagen och hur många slag som ska ske per sekund.

En behandling består ofta av några tusen slag och tar normalt mellan 5-10 minuter.

Det krävs vanligtvis ca 4 behandlingar,

med 5-7 dagars mellanrum för att uppnå bestående resultat.

Efter en behandlingsserie gör man en utvärdering av resultatet och kan vid behov utföra 1-2 extra behandlingar efter 4-6 veckor. 

 

Gör det ont? 

 

Eftersom det är en relativt aggressiv behandlingsform kan det absolut göra ont

men är trots detta uthärdlig.

Samtidigt får man komma ihåg att behandlingen sällan vara mer än några minuter och obehaget upphör så snart man slutar. 

Vi använder oss av Chattanoogas stötvågsutrustning som har en unik så kallad ramp-up funktion.

Det innebär att den automatiskt börjar med ett lågt tryck och en låg frekvens som sedan gradvis ökar,

vilket gör att kroppen hinner vänja sig.

Det är ovanligt med biverkningar, men ibland kan det uppstå ett mindre blåmärke

eller rodnad där behandlingen skett. 

 

Vilken effekt har behandlingen?

 

Studier har visat att stötvågsbehandlingen stimulerar kroppens läkningssystem genom

att- öka vävnadsåteruppbyggnad- öka blodgenomströmningen- reducera ärrbildning- ökar ämnesomsättningen i celler- aktiverar immunförsvaret- lindrar smärta genom transmittorsubstanser.

 

Vem bör inte behandlas? 

 

Du bör inte genomgå stötvågsbehandling

om du t ex - fått kortisoninektion

i skadeområdet senaste månaden,- äter blodförtunnande medicin, - har cancer, - är gravid, - är blödarsjuk, - äter antiinflammatorisk medicin- om det pågår en akut inflammation i området. 

 

 

 

 

bottom of page