top of page

Psykolog

 

Anna Österåker ,  Leg. psykolog​

 

Anna studerade psykologi vid Uppsala universitet och utexaminerades 1998.

Under samtliga yrkesverksamma år

har hon haft en stark förankring inom neurologisk-, multitrauma och smärtrehabilitering.

Sedan 2005 erbjuder hon i privat regi konsulttjänster, viss personal handledning och framför allt KBT-behandling till privatpersoner som besväras av t ex kronisk smärta,

stress-och utmattningsrelaterade symtom, depression, ångest tillstånd och livskriser.

Hon är under psykoterapeutisk vidareutbildning och beräknas vara klar under 2015.

Hon är ideellt engagerad inom handikappidrotten och är ledamot i Svenska handikappidrottsförbundets medicinska kommitté.

Kort om KBT
Kognitiv beteende terapi (KBT) är en psykoterapeutisk klinisk metod som

grundas på forskningsresultat,

man utgår ifrån den aktuella livssituationen och ringar tillsammans med klienten in problemområden och genom olika konkreta

och riktade interventioner försöker man tillsammans förändra/mildra/dämpa/minska problem och symtom.

Behandlingen utgår ifrån klientens tankar, känslor och beteenden i givna sammanhang och situationer.

Behandlingstiden är relativt kort (vanligen 3-20 sessioner) och mellan sessionerna arbetar klienten på egen hand med överenskomna uppgifter. 


För mer information: www.kbt.nu

bottom of page