top of page

Laserbehandling

 

Med MID-Laser tillförs laserljus till celler och vävnad.

Behandlingsmetoden kallas laserterapi, fotobiomodulation, biostimulering,

LLLT (Low Level Laser Therapy)

eller Laser Photo Therapy (LPT). 

 

Mekanismen bakom bygger på att laserns rena ljus ger upphov till fotokemiska reaktioner

i cellerna, kortfattat beskrivet är

laserbehandling en behandling på cellnivå

för att påskynda läkning och minska smärta. Eftersom man är inne på mycket komplicerade effekter på processer i celler och vävnad kan man i nästa steg lättast förklara mekanismen som att laser påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och

utsöndring av olika ämnen, t.ex. endorfiner

och prostaglandiner (som bland annat

påverkar smärta).


Några exempel på vad MID-laserbehandling ger:
• Stimulering av DNA-, RNA- och albuminsyntes 
• Ökad cellmetabolism 
• Ökad genomblödning 
• Snabbare nybildning av blodkärl 
• Påverkan på immunförsvaret 
• Stimulering av collagensyntesen i huden 
• Ökning av epitelvävnad vid sårläkning 
• Ökad tensil hudstyrka 
• Ökad enzymfunktion 
• Ökad fagocytfunktion 
• Höjning av aktionspotential hos nervceller 
• Påverkan på endorfinsyntesen 
• Ökad serotoninutsöndring i urinen 
• Ökning av prostaglandinerna E och F 
 

Det är inte alltid en stimulerande effekt erhålles.

Lasern kan ge både en stimulerande och en hämmande effekt beroende på vad som är orsaken till besväret, lättast uttryckt har

lasern en ”normaliserande effekt”. Laserbehandling kan, utförd på rätt sätt,

sätta igång läkningsprocesser och innebär därför främst en hjälp till självhjälp.

Mekanismen bygger alltså inte på någon värmeutveckling som hos de kirurgiska lasrarna. Solljus eller lampljus ger inte upphov till samma typ av reaktioner. 

För en schematisk översyn om vad som bl a händer vid laserbehanling se bilden nedan.

 

Klinisk och experimentell erfarenhet visar att laserbehandling har störst effekt på vävnader/organ som uppvisar ett allmänt försämrat tillstånd, t.ex. hos patienter om besväras av inflammatorisk smärta eller

skada i en vävnad. 

Ett sår hos en ung frisk person läker ungefär

lika fort med som utan laserbehandling,

men ett svårläkt bensår hos en person med dålig blodcirkulation och eventuellt nedsatt immunförsvar kan fås att läka mycket snabbare efter laserbehandling. 
 

Då laserljus påverkar många olika

processer i cellen

bl a inflammatoriska processer och mikrocirkulationen, kan en hel rad vitt skilda tillstånd behandlas.

Exempel på typiska "laserproblem" är:

problem i rygg, nacke, axlar och knän, vissa reumatiska problem, artros, idrottsskador, nervinflammation, herpes, venösa bensår, liggsår.

Vid behandling av sådana problem där man vet att lågeffektlaser ger god effekt,

räknar man med att ca 75-90% blir helt bra

eller mycket bättre förutsatt att rätt laser

används och att terapeuten har goda kunskaper. 

 

Andra exempel på problem som går att behandla men där chansen att bli bra uppgår

till omkring 50% är: psoriasis, hand och fotvårtor hos vuxna, "frozen shoulder".

bottom of page