top of page

Naprapati

DEN BREDASTE MANUELLA VÅRDFORMEN

Genom att främst använda sina egna händer behandlar naprapaten både muskler och leder, för att nå en bättre funktion och rörlighet för hela kroppen.

Detta helhetstänkande där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, ligger som grund för naprapatin. 
Naprapaten har ett flertal behandlingsmetoder där manipulations- och mobiliseringstekniker kan kombineras med massage och stretching. Vid behov används även ultraljud eller TENS. Behandlingen följs vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar. 
Denna breda manuella vårdform innehåller även förebyggande eller rehabiliterande åtgärder för att i mesta möjliga mån undvika att besvären återkommer.

VILKA BESVÄR BEHANDLAR EN NAPRAPAT?

Smärta kan uppstå genom att samspelet mellan muskler och leder ej fungerar optimalt. Smärttillstånd som;

nackspärr, spänningshuvudvärk, tennisarmbåge, musarm, nack-, skulder-,

axel-, länd-, ryggs-, ischias-, knä-, hälsene-

och käkledsbesvär är exempel på när läkare

kan remittera patienter till naprapaten för ett professionellt omhändertagande

med gott resultat.
Naprapatens helhetssyn och behandling ger en effektiv smärtlindring för patienten, vilket möjliggör en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning.

Detta gör naprapati intressant även utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

SJUKVÅRDEN SAMARBETAR MER OCH MER MED NAPRAPATER

Antalet vårdavtal med landstingen ökar hela tiden. Det finns idag 22 vårdavtal tecknade

med legitimerade naprapater

fördelat över hela Sverige. 
Svensk forskning visar att vid värk i nacke eller rygg ger behandling hos naprapat

bättre resultat än rådgivning hos läkare.
Enligt den senaste SBU-rapporten,

nr 145 2000, finns det stöd för att

både manuell behandling och manipulation

ger effektivare smärtlindring vid såväl

akuta som kroniska ländryggsbesvär,

jämfört med vanligt omhändertagande av allmänpraktiker där sängläge,

analgetika eller massage används.
Socialstyrelsens Författningssamling,

SOSFS 1996:16, visar att legitimerade naprapater utgör en del av hälso- och sjukvården och verksamhetsområdet

naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och

smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. 
En studie utförd av arbetslivsinstitutet MUSIC visar att 60% av männen och 40% av kvinnorna söker naprapat eller kiropraktor vid besvär

i nacke eller ländrygg.

Naprapater anlitas ofta för att behandla idrottsskador.

Montanakliniken har bland annat hjälpt:

DIF och AIK A-lag i ishockey, Skuru handboll, Järla orientering,samt , värmdö hockey, Boo FF m.fl

Deltagit i medicinska teamet under Paralympics i Atlanta, Nagano, Sydney, Salt Lake City, Aten, Turin, Peking, Vancouver och Sochi.

 

www.naprapater.se

 

bottom of page