top of page

Akupunktur

 

Akupunktur är en kinesisk metod att bota sjukdomar och att bedöva.

Den består i att terapeuten för in tunna nålar på bestämda ställen i patientens hud.

 

Metoden kallas i Kina tjin tjiu Fa. 
I sin ursprungliga form är metoden säkert mellan 4000 och 5000 år gammal.

Den bygger på iakttagelsen att en sjukdom

i ett inre organ ibland kan ge symtom

på ett visst område av kroppsytan,

och dess teori går ut på,

att man genom att tillföra detta område en ytlig hudskada kan stimulera det sjuka organet till att bota sig självt. 
Akupunktur är till sin princip ytterst enkel men i sitt sammanhang med det

filosofiska system, som är grundvalen för den gamla kinesiska läkekonsten är den ytterst komplicerad. 
Ett sjukdomstillstånd i ett organ tar sig uttryck i förnimmelser i en

eller flera väldefinierade punkter på kroppens yta, men om sjukdomen förvärras eller patientens nervsystem försvagas,

kan förnimmelserna försvinna.

I dessa punkter kan en yttre påverkan sprida sig till det sjuka organet och

tillfälligt eller varaktigt stimulera det,

så att det åter kommer att fungera normalt.
Michael Pettersson på Montana Kliniken, använder sig av akupunktur som ett komplement i behandlingen.

Syftet kan variera från patient till patient. 

Hos oss på kliniken är Britt-Marie hirsch akupunktör och utbildad i TCM (Traditional Chinese Medicin)


Målet för Montana Nack- & Ryggklinik är att lindra mänskligt lidande och få folk tillbaka i arbete så snart som möjligt.

bottom of page