top of page

Företagshälsovård och hälsokontroller

 

Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön, men även att hjälpa till med rutiner för hur man fångar upp tidiga tecken på att någon mår dåligt. Vi på Montana erbjuder hälsokontroller till företagens medarbetare eller till dig som privatperson som ett led i det arbetet. 

Vår förebyggande hälsokontroll finns som två alternativ: 

Hälsokontroll - A

Du får hem ett formulär att fylla i med livsstilsfrågor såsom motion, sömn, mat- och alkoholvanor, rökning, eventuella tidigare/nuvarande sjukdomar/läkemedel, skador, arbetsmiljö, psykosociala frågor samt din egen uppfattning om nuvarande allmänna hälsotillstånd. 

Inför besöket skickas ett provrör hem till dig för att ta med morgonurin till hälsokontrollen. Under besöket kontrollerar sjuksköterskan blodtryck, vikt/BMI/midjemått, hörsel, enklare syntest, lungfunktionstest (spirometri) Om det framkommer att det finns fysiska tecken hos dig eller ärftliga hjärt/kärlsjukdomar inom släkten utförs ett EKG. Om resultatet visar på avvikelser kan du få träffa vår företagsläkare för ytterligare bedömning, då tillkommer en kostnad på 1000:-. Du kan också välja att ta med dig ditt EKG svar och följa upp på din vårdcentral. Efter en dryg vecka får du hemskickat en sammanställning och dina provsvar med förklaring, samt eventuella kommentarer/rekommendationer från sjuksköterskan eller läkare. 

I det blodprov som tas under besöket ingår svar på 16 st olika analyser: Blodstatus (blodvärdet, vita blodkroppar, blodplättar), Järn, Blodsocker, TSH (sköldkörteln), Levervärden (ASAT, ALAT, GT), Njurvärde (kreatinin), Natrium/Kalium/Calcium (Elektrolyter), Infektions-och inflammationsgrad i kroppen (CRP), Blodfetter (kolesterol/triglycerider). 

Mot en extra kostnad kan även andra analyser kontrolleras t.ex: PSA (prostata värde), Testosteron, Covid-19 antikroppar m.fl. Begär prisuppgift. 

PRIS: 2800:- 

Hälsokontroll - B 

Utförs som ovan med sjuksköterska. Efter dina provsvar har kommit bokas en ny tid in för ett andra besök med vår företagsläkare som då går igenom provsvaren samt gör en läkarundersökning där han lyssnar på ditt hjärta, lungor etc. 

Vid eventuella avvikelser sker remiss till din vårdcentral som sedan följer upp.

 

PRIS: 3800:- 

bottom of page