Hälsoundersökning på Montana Nack & Ryggklinik 

Som arbetsgivare kan du som en personalförmån erbjuda dina medarbetare en besiktning av kroppen för att redan i ett tidigt skede ha möjlighet att upptäcka eventuell ohälsa, få råd och tips hur man kan förebygga framtida ohälsa genom livsstilsförändringar. Du kan även som privatperson kontakta oss för en hälsoundersökning.
Hälsoundersökningen utförs av Lena Hellström, Leg. Sjuksköterska och Friskvårdskonsult. Under 60 min genomförs en rad olika tester. I hälsoundersökningen ingår:  

●    Samtal och genomgång av ifylld hälsodeklaration innehållande frågor kring arbetssituation, kost, träning, allmän         upplevd hälsa, tidigare sjukdomar/behandlingar, läkemedel, rökning, alkoholvanor mm.
●    Vikt och mätning av midjemått
●    Blodtrycksmätning
●    EKG-mätning
●    Spirometri-mätning
●    Hörseltest
●    Syntest (för de som ej är bärare av glasögon)
●    Testremsa på urinprov (morgonurin som tas med till besöket)
●    Snabbsänka
●    Blodprover  som ger svar på 25 olika analyser såsom bland annat:
       Blodstatus, Leverprover, Kolesterol, LDL & HDL, Glukos, Njurvärden m.fl.
●    Om så önskas även PSA-prov (prostata) för män eller TSH-prov (sköldkörtel) för kvinnor 250:-/prov tillkommer           utöver priset för hälsoundersökningen.

När provsvar kommit skickas via brev en sammanställning av genomförd hälsoundersökning hem till personen samt även rekommendation till att eventuellt boka in ett besök hos husläkare/VC ifall proverna/testerna indikerar att det behövs.  
Kontakta Michael Pettersson på info@montana.se för info och offert. Bokning sker i samråd med Lena Hellström.