top of page

Sjukgymnastik/ Fysioterapi

 

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån din förmåga.

Varje människas individuella förutsättning står i centrum när vi fysioterapeuter gör vår professionella bedömning.

I Sverige är både yrkestiteln fysioterapeut

och sjukgymnast skyddad och får endast

användas av den som har legitimation,utfärdad

av Socialstyrelsen.

 

Vad gör en sjukgymnast/ fysioterapeut?

 

Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och

hur rörelse kan användas som medel

för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet.

 

Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka

sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav.

Fysioterapeuter vänder sig till människor oavsett ålder och/eller funktionshinder.

Fysioterapeuter finns i hela hälso- och sjukvården.

 

Så här arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter

 

  • Vårt arbete är baserat på vetenskaplig grund. 

  • Vi sätter mål tillsammans med patienten/klienten utifrån behov och önskemål. 

  • Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet och hjälper människor att hitta sina egna resurser. 

  • Vi utformar individuellt anpassad träning för personer med funktionshinder till följd av långvariga sjukdomar, skador och/eller hög ålder med målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet. 

  • Vi ser till hela människan oavsett diagnos och samverkar med andra yrken inom hälso- och sjukvård. 

  • Fysioterapeuter är aktivt engagerade i arbetet med nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete.

 

Utbildning

 

Fysioterapeutens grundutbildning är en treårig universitetsutbildning.

Det finns i dag runt 15 000 yrkesverksamma fysioterapeuter/sjukgymnaster.

De flesta fysioterapeuter vidareutbildar sig efter sin grundutbildning därtill finns det cirka 1000 som har specialistkompetens och cirka 400, som har

medicine doktorsgrad.

 

Fysioterapeuter är specialister

Det finns flera olika specialistområden som fysioterapeuter är specialiserade inom:  

exempelvis rörelsesystemet, nervsystemet, andning, cirkulation, psykiatri och psykisk ohälsa, barn och ungdomar samt äldre.

 

 

bottom of page