top of page

Massage

 

Massage är en strukturerad beröring i ett bestämt syfte.

 

Massör är en professionellt välutbildad yrkesutövare som uppfyller ett antal uppställda krav på utbildning och seriositet i yrkesrollen. 

 

Massage är en manuell teknik för att, genom en kombination av tryck och töjning, bearbeta i huvudsak hud och muskelvävnad.

 

Muskeltöjning är en teknik för att direkt påverka musklers spänning, elasticitet och rörelseförmåga och därmed indirekt även leders rörlighet.

 

 

En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massörs verksamhetsområde omfattar att arbeta med massage och muskeltöjningar i friskvårdande och förebyggande syfte, att utreda och behandla enklare dysfunktioner och smärttillstånd i

rörelse- och stödjeorganen samt att ge behandlingar

i allmänt avslappningssyfte.

 

Branschrådet Svensk Massage certifierad massör arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med muskler, hud och bindväv. Behandlingen sker genom att massören kombinerar massage- och muskeltöjningstekniker och eventuellt även ger träningsinstruktioner.

 

Svensk massage avser massage där man använder de fyra grundtyperna av grepp:

 

-Effleurage (strykning)

-Petrissage (knådning)

-Friktion (gnidning)

-Tapotement (vibration)

 

Certifierad massör.

En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör har de kunskaperinom anatomi, fysiologi samt viss sjukdomslära och enklare undersökningsmetodik som Svensk Massage bedömer erforderliga för att seriöst och med ansvar självständigt kunna arbeta

som massör.

 

Yrkeskompetenser som certifierad massör

Massören ska utifrån sina kunskaper och färdigheter:

 

Från det första mötet med patienten ställa relevanta frågor för att så långt det är möjligt veta att patientens tillstånd är behandlingsbart och att inga kontraindikationer föreligger.

 

Säkert kunna testa, undersöka och palpera för de vanligaste problemen inom rörelseapparaten och ställa en funktionell diagnos.

 

Planera en individuellt anpassad behandlingsplan som tar hänsyn till patientens egen målsättning, vilja till eget ansvar och förutsättningar till genomförandet.

 

På ett pedagogiskt sätt kunna förklara den funktionella anatomin i området i syfte att redogöra för symtom, orsaker och tänkt behandling för klienten.

 

Genomföra sin behandlingsplan med eventuella inslag av egenträning/ egenvård där det stärker behandlingsresultatet.

 

 Genomföra rehabiliterande åtgärder i syfte att patienten ska bli fri från problemet.

 

 Vid minsta osäkerhet om patientens hälsa eller tillstånd omedelbart skicka vidare patienten till mer adekvat vård.

bottom of page