top of page
ANNA ÖSTERÅKER
Leg. Psykolog
Leg Psykoterapeut
 
Anna studerade psykologi vid Uppsala universitet och utexaminerades 1998.

Under samtliga yrkesverksamma år har hon haft en stark förankring inom neurologisk-, multitrauma och smärtrehabilitering.

 

Sedan 2005 erbjuder hon i privat regi konsulttjänster, viss personal handledning och framför allt KBT-behandling till privatpersoner som besväras av t ex kronisk smärta, stress-och utmattningsrelaterade symtom, depression, ångest tillstånd och livskriser. Hon har en psykoterapeutisk vidareutbildning.

Hon är ideellt engagerad inom handikappidrotten och är ledamot i Svenska handikappidrottsförbundets medicinska kommitté.

bottom of page