top of page

EVA ZEISIG

Överläkare,Specialist i ortopedi 

 

 

Idrottsmedicinska kliniken, Umeå, 2005-­‐2009

Idrotts-­‐ och motionsrelaterade skador

och sjukdomar från rörelseapparaten.

Under denna tid författat ett avhandlingsarbete om ultraljudsfynd och ultraljudsvägledda injektioner vid tennisarmbåge. De vanligaste diagnoserna som handlades var överbelastningsskador (hälsenor, hopparknä, armbågar, axlar etc.) och ledskador (knä-­‐ och fotledsartroskopier, korsbandsrekonstruktioner, fotledsinstabilitet etc.)

 

Ortopediska kliniken, Umeå, 2010 ­‐ augusti 2013 -

juni 2015 ­

Barnortopedi och akuta ortopediska skador och sjukdomar i alla åldrar.

 

Tjänstgjort 15 månader på Astrid Lindgrens sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset som biträdande överläkare inom barnortopedi.

 

Sollentuna Specialistklinik AB

september 2013-­‐april 2015

Öppenvårdsmottagning ortopedi utan begränsningar (”ser allt”) vid sidan om arbete som

VD och verksamhetschef 1/9 2013-­‐31/10 2014.

 

Uppdaterad kunskap.

 

Vetenskaplig sekreterare 2008-­‐2015, sedan maj 2015 1.e vice ordförande, i Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, sektion inom

Svenska Läkaresällskapet.

Sektionsansvarig för ”Levnadsvaneprojektet”, ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet och Socialstyrelsen, med fokus på fysisk aktivitet.

Medlem av redaktionsrådet för Knee Surgery, Sports Traumatology, Artroscopy, medlemstidningen för Europas idrottsortopeder (European Society of Sports Tramatology, Knee Surgery & Artroscopy).

 

Vik universitetslektor/överläkare, Umeå universitet, juni 2015-­‐ Undervisning på läkarprogrammet.

bottom of page